Rólam

Nagy Barnabás vagyok, Jahua szolgája. Szeretek dalokat írni, énekelni, gitározni és beszélni Jahua Isten igazságairól és tévtanítások leleplezéséről. Kedves feleségemmel együtt egy kertvárosi telken élünk ahol csirkéket, kacsákat és pulykákat tartunk. Van egy szép kis bio kertünk is, ahol szántás nélküli módszerrel (permakultúra) termesztünk zöldséget.

Szabadidőmben horgászni szoktam eljárni a helyi tavakra és holtágakra. Szeretek a természetben kirándulni és biciklizni is. Munka után általában kimegyek megcsodálni a csillagokat és imádkozok. Elalvás előtt pedig általában az Írásokból olvasok.

Hiszek abban, hogy a Isten Útmutatása (Mózes Törvénye) nem lettek eltörölve és ezért amennyire tőlem telik betartom a parancsolatokat. Hiszek abban is, hogy a többnejűség Istentől jóváhagyott házasság és nem bűn. Hiszem, hogy a kereszténység egy rosz vicc, egy átverés.

Ávrahám (Ábrahám), Jicák (Izsák) és Jaakóv (Jákób) Istenét, Jahuát szeretem és az Ő Útmutatása szerint próbálok élni. Pihenek a hetedik napon, nem eszek tisztátalan állatokat (például disznó, nyúl, harcsa) és szeretem a felebarátaimat amennyire csak tőlem telik.

Itt egy két kedvenc ige szakaszom:

Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt.

- Matitjahu (Máté) 4:20

Azután Jahusua azokhoz fordult, akik hittek benne: „Ha ragaszkodtok a tanításomhoz, engedelmeskedtek a szavamnak, és annak megfelelően éltek, akkor valóban a tanítványaim vagytok. Akkor majd megismeritek az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket.”

János 8:31-32

Testvéreim, előfordulhat, hogy közületek valaki letér az igaz útról. Ekkor valaki más segíthet neki, hogy visszataláljon Istenhez. Aki segít neki, tudja meg, hogy a haláltól menti meg annak a bűnösnek a lelkét, és sok bűnre bocsánatot szerez.

Jakab 5:19-20

Adjatok hálát az Jahuának húros hangszerekkel,
dicsérjétek őt tízhúrú hárfával!
Énekeljetek neki új éneket,
játsszatok a hangszereken ügyesen,
és kiáltsatok hangosan!

Zsoltárok 33:2-3

Énekeljetek az Jahuának új éneket!
Énekeljen az Jahuának az egész föld!

Zsoltárok 96:1

Így hát, hadd feleljek én neked,
hadd mondjam el én is, amit gondolok!
Sok mondanivalóm szorongat,
szellemem sürget, hogy szóljak,
bensőm forrong,
s mint bortömlőt az újbor,
majd szétfeszít az indulat.
Kénytelen vagyok hát beszélni,
hogy megkönnyebbüljek,
hadd mondjam el Jóbnak válaszomat.
Nem leszek részrehajló,
nem hízelgek embereknek!
Nem is lennék rá képes,
Teremtőm is megbüntetne érte.”

Ijóv (Jób) 32:17-22

Ti viszont tartsátok magatokat a következőkhöz: Mondjatok igazat egymásnak! Peres ügyekben szolgáltassatok igazságot, s ezzel teremtsetek békességet!

Zekherja (Zakariás) 8:16

Akkor a bölcs tanítók fényleni fognak, mint a nappali égbolt. Ezek sokakat elvezettek az igazságosságra, ezért örökké ragyogni fognak, mint a csillagok.

Dániel 12:3