Többnejűség 7. - A Házasság Rendes Menete: Az Apa Feleségül Adja A Lányát Egy Férfinak

2017-06-01
Többnejűség és Család

Isten Útmutatása alapján a nők általában egy férfi felügyelete és hatalma alatt vannak, egy férfihoz tartoznak és az ő tulajdonát képezik. Gyerekként az apa hatalma alatt és tulajdonában, később pedig a férj hatalma alatt és tulajdonában van a nő.

Az apa engedélyezi, hogy a lányát elvegyék feleségül

A férfi az, aki, legyen az apa vagy férj, a nőt ellátja élelemmel, ruházattal, szeretettel és gondoskodással. Az a feminista világ terméke, hogy ma már a nők általában függetlenül élnek, férfi hatalma nélkül és saját fizetést kapnak. Ez nem az eredeti rend. Ez az ellenség (sátán) csapdája az erős isteni családok lerombolására. Csak meg kell nézni a válások mennyiségét.

Most hát, kérlek, mondjátok meg, jóindulattal és rokoni szeretettel bántok-e gazdámmal! Ha nem, mondjátok meg azt is, hogy tovább menjek!”
Erre Betúel és Lábán így válaszoltak: „Nyilvánvaló, hogy lépéseidet Jahua irányította hozzánk! Ehhez nincs mit hozzátenni, és mi semmit sem szólhatunk ellene. Nézd, itt van Rebeka, vidd őt magaddal, és legyen urad fiának felesége — úgy, ahogy azt Jahua elhatározta.”

1 Mósa (Mózes) 24:49-51

Betúel, Rebeka apja adott engedélyt arra, hogy Jicák elvegye az ő lányát. Az apa adta az ő hatalma alá tartozó, az ő tulajdonában levő Rebekát Jicáknak, tulajdonként, az ő hatalma alá. Ez az isteni rend. A mai világi házasodási hagyományok egy elkorcsosult bűnös rendszer részei.

Ha egy apa nem Isten Útmutatása alapján él, akkor ez a rend nem működhet tökéletesen. Ez akkor működik jól, ha mind a leendő férj, mind pedig a lány apja követi Isten Útmutatását. Egy olyan apa, aki nem követi Isten Útmutatását nem feltétlenül tudja, hogy mi a legjobb saját lányának. Pl egy pogány keresztény apa ellene van annak a leendő férjnek, aki Isten Útmutatását követi. Ha a lány Isten Útmutatását követi, akkor véleményem szerint ő is dönthet arról hogy ki legyen a férje, mivel apja Istentelenül, bűnben él. Ekkor az, hogy a lány apja nem adta az engedélyét a férfinak nem kell, hogy a lányt meggátolja abban, hogy egy olyan Istenfélő férfihoz menjen feleségül, aki különbb apjánál és Isten Útmutatását követi. Elvégre, az az élet célja, hogy Isten Útmutatását kövessük és neki engedelmeskedjünk. A lány apja ebben az esetben tiltásával, véleményem szerint bűnt követ el, Istennek engedetlen és Jahua Isten jóságától tiltja a lányát! Ez gonoszság! Mikor ez a lány betölti a 18-at, véleményem szerint inká bb Istennek engedelmeskedjen, mintsem apjának és menjen férjhez ehhez az igaz emberhez apja tiltása ellenére is.

A férfi fizet a lány apjányak jegyajándákot

A férj a lány apjának általában fizetett valamilyen jegyajándékot. Általában az emberek olyan dologért fizetnek csak, ami majd a tulajdonukat képezik, amit birtokolni tudnak. (Ez persze megint csak nem működik egy olyan apánál aki nem követi Isten Útmutatását. Nem buzdítok senkit arra hogy Magyarországon a hatályos törvények mellet ezt gyakorolja mert ki tudja, lehjet hogy ez törvénybe ütköző lenne kedves kis Isten Útmutatását tipró Magyarországunkon.)

Jaakóv (Jákób)14 évet fizetett két feleségéért.

Mivel Jaakóv nagyon megszerette Ráhelt, ezt válaszolta Lábánnak: „Hét évig  szolgállak, ha kisebbik leányodat, Ráhelt nekem adod feleségül.”

1 Mósa 29:18

Előbb töltsd el a szokásos lakodalmi hetet Leával. Azután rögtön feleségül veheted Ráhelt is — csakhogy azért újabb hét év szolgálattal tartozol nekem!

1 Mósa 29:27

A derék feleség ára felbecsülhetetlen.

Bizony, nem könnyű derék feleséget találni! Mennyivel drágább az ilyen asszony az igazgyöngyöknél!

Példabeszédek 31:10

Sikem mindent megfizetett volna Dináért.

Majd Sikem szólalt meg. Így kérlelte Dina apját és testvéreit: „Ha jóindulattal lesztek irántam, és teljesítitek kérésemet, kérhettek, amit csak akartok, megadom! Akármilyen árat kértek tőlem, megadom, csak adjátok hozzám Dinát feleségül!

1 Mósa 34:11-12

Saul Dávidnak adta, lányát Mikált 100 férfi előbőréért.

Mikor Dávid felkelt, és elment embereivel együtt, és levágott a Filiszteusok közül kétszáz férfit; és elhozta Dávid előbőreiket, és mind beadta azokat  a királynak, hogy a királynak veje lehessen. És néki adta Saul az ő leányát, Mikált, feleségül.

1 Sámuel 18:27

50 sékel ezüstöt kell fizetnie a férfinak a megerőszakolt lány apjának.

Ha egy férfit rajtakapnak, hogy erőszakkal olyan lánnyal hál, akit még nem jegyeztek el, akkor adjon a férfi a leány apjának 50 sékel ezüstöt, és vegye feleségül azt a leányt, mivel erőszakot követett el rajta. A férfi nem küldheti el ezt a feleségét, és nem válhat el tőle egész életében.

5 Mósa 22:28-29

Ha a férfi erőszak nélkül, de házasság előtt lefeküdt egy el nem jegyzett lánnyal akkor az apjának ebben az esetben is ki kellett fizetni a jegyajándékot.

„Ha egy férfi elcsábít egy szűz leányt, aki még nincs eljegyezve, és vele hál, akkor fizesse meg a jegyajándékot a leány apjának, és vegye feleségül a leányt. Ha viszont a leány apja semmiképpen nem akarja a leányát hozzáadni, a csábítónak akkor is meg kell fizetnie a szokásos jegyajándékot.

2 Mósa 22:16-17

Férfiak feleséget vesznek, a nők pedig feleségként adatnak

Ugyanis a feltámadás után senki sem vesz feleséget, és senkit sem adnak férjhez. A feltámadottak olyanok lesznek, mint az angyalok a Mennyben.

- Matitjahu (Máté) 22:30

A legtöbb fordításban ezt úgy olvassuk hogy

"senki sem nősül meg, és senki sem megy férjhez"

De ez nem feltétlenül jó fordítás, mivel az itt szereplő:

gameō

jelentése:

elvenni egy nőt feleségül, nősülni

viszont második tagmondatban szereplő

ekgamizō

jelentése:

férjhez adni

Ez is bizonyítja hogy a férj az, aki elveszi a feleségét, a lányt pedig férjhez adja az apja. Ez nem működne így ha a feleség nem lenne a férj tulajdona.

Nagy Barnabás
Nagy Barnabás

Nagy Barnabás vagyok, Jahua szolgája. Szeretek dalokat írni, énekelni, gitározni és tanítani az hit igazságairól és tévtanítások leleplezéséről. Kedves feleségemmel együtt egy kertvárosi telken élünk ahol csirkéket, kacsákat és libákat tartunk. Van egy szép kis bio kertünk is ahol szántás nélküli módszerrel termesztünk zöldséget.

Támogasd a munkámat