Lapos Föld 26. - Jezsuita Pap a Nagy Robbanás Kitalálója, A Tudomány a Sátán Vallása

2017-04-11
Lapos Föld
Fotó: Wikipedia (Szerzői jog)
Papként és volt CERN atomfizikusként sokszor arra kérnek hogy a hit és a tudomány kapcsolatáról tartsak előadást. Sok fiatal a következő kérdést teszi fel nekem: "Hogy lehet az hogy pap vagy és mégis hiszel a Nagy Robbanásban?" Amire örömmel válaszolok, "Mi találtuk ki! Vagyis pontosabban, Georges Lemaitre találta ki azt az elméletet amit ma Nagy Robbanásnak hívnak és mindenkienk tudnia kellene róla."

Andrew Pinsent, Jezsuita tudós

Az említett Georges Lemaitre, a Nagy Robbanás kitalálója is Jezsuita pap volt.

Fotó: Wikipédia
Nincs ellentmondás vallás és tudomány között, hangoztatja Lemaitre a hallgatóságnak újra és újra ebben az országban... Az ő nézetei nem azért érdekesek és fontosak mert Katolikus pap, és nem azért mert ő a jelenkor egyik vezető matematikus-fizikusa, hanem azért mert ő mindkettő egyben.

- Duncan Aikman, New York Times

Egy papnak meg kellene-e tagadnia a relativitás elméletét azért mert nem tartalmaz hiteles tant a szentháromságról? Amikor megérted hogy a Biblia nem szándákozik egy tudományos könyv lenni, a régi vita a vallás és a tudomány közt szertefoszlik... A szentháromság tana sokkal nehezebben érthető mint a relativitás elmélete vagy kvantum-fizika, de mivel szükséges az üdvösséghez, szerepel a Bibliában. Ha a relativitás szükséges lenne az üdvözüléshez akkor az ki lett volna jelentve szent Pálnak vagy Mózesnek.

- Georges Lemaitre, Jezsuita tudós

Miért is volt fontos a nagy robbanás elmélete a Katolikus Egyháznak? Mert a Nagy Robbanás elmélete Isten teremtését vonja kétségbe, ami a Katolikus Egyháznak nagyon jó mert ők nem Istent, hanem az ellenséget (sátánt) képviselik. A pogány kereszténység megalapítói Isten Útmutatását megtagadták és teljes mértékben elhagyták. A reformáció szinte összes felekezete sem külömb, mert ők is Katolikus egyház, a nagy prostituált gyermekei, akik úgyancsak elhagyták Isten Útját.

A nagy robbanás elmélete és a földgömb hazugsága kellett ahhoz hogy az embereknek egy olyan űrt tudjanak lefesteni amiben földön kívüli élet is lehet. A "földönkívüli élet" átverése pedig szorosan összefügg a Katolikus Egyház démoni terveivel, amiről későbbi cikkben teszek majd említést.

A tudomány az egy vallás

A mai tudósok a matematikával helyettesítették a kísérleteket, és egyenletről egyenletre vándorolnak, és végül egy olyan struktúrát hoznak létre aminek semmi köze nincs a valósághoz.

- Nikola Tesla

Tesla az igazi "tudásról" beszélt. Az igazi "tudás" kísérleteken kellene hogy alapuljon, nem pedig matematikai egyenleteken és hazugságokon mint a mostani "ál-tudomány".

A tudomány az egy vallás amit a Katolikus Egyház a Jezsuita renddel összhangban hozott létre hogy eltereljék az emberek figyelmét az Igazi Istenről. Mivel a Katolikus Egyház az ellenség (sátán) egyháza ezért a tudomány az ellenség (sátán) vallása. Az emberek többsége inkább hisz a tudományban (sátánban) mint Istenben.

Amint az az előző cikkben is láthattuk, a felvilágosodottak (illuminátus, szabadkőműves) okkult társasjáték kártyái sokszor gúnyolódnak azon hogy az általános néptömeg mit be nem vesz az ő hazugságaikból. Itt egy ide vonatkozó kártya.

A címe a kártyának ez:

CÉL
Megvakítva a Tudomány Által

A leírásban ezt olvassuk

Ha tudnánk azt hogy mit is csinálunk akkor az nem tudományos kutatás lenne.

Úgy gondolom hogy ezek az okkult emberek is tudják hogy a tudomány az nem más mint egy vallás azért hogy az embereket elvakítsa és elterelje figyelmüket az igazságtól! Érdekes az is hogy a leírásban elmodottak alapján ők is nagyon jól tudják hogy a különböző tudományos kutatások is értelmetlenek.

Szinte az összes ilyen tudományos kutatás mint pl a rák elleni gyógymód kutatása, autizmus kutatása, űrkutatás stb mind mind átverés. A ráknak már régen ismert a természetes gyógymódja, az autizmust a védőoltások okozzák a legtöbb esetben és űr nincs.

Kép: Reptilian Illuminati

Ezzel a tudomány vallással vakították meg az emberiséget már több mint 500 éve azzal a hazugsággal hogy van űr, hogy a föld gömb és hogy a föld a nap kerül kering, midezzel eltitkolva Istent és az ő igazságait.

Nagy Barnabás
Nagy Barnabás

Nagy Barnabás vagyok, Jahua szolgája. Szeretek dalokat írni, énekelni, gitározni és tanítani az hit igazságairól és tévtanítások leleplezéséről. Kedves feleségemmel együtt egy kertvárosi telken élünk ahol csirkéket, kacsákat és libákat tartunk. Van egy szép kis bio kertünk is ahol szántás nélküli módszerrel termesztünk zöldséget.

Támogasd a munkámat