Lapos Föld 25. - A Katolikus Jezsuita Rend Földgömb Hazugsága, és Kopernikusz

2017-04-07
Lapos Föld
Fotó: Wikipedia (Szerzői jog)

A Katolikus Jezsuita rend van a földgömb hazugsága mögött, egy hazugság ami elkészíti a világot az új világrendre Isten eltitkolásával és valószínűleg a "földönkívüliek" (démonok) teljöttével. Ha tudod hogy a Föld lapos akkor nem tudnak átverni.

A démoni Jezsuita rend megalapítása

Jezsuita jelkép: Wikipedia

A Jezsuita jelképen (felül) lehet látni a pogány napszimbólumot.

III. Pál pápa alapította meg a Jezsuita rendet 1540-09-27 - én. Érdekes módon a földgömb elmélet ebben az évszázadban terjedt el, azelőtt az emberek tudták hogy a Föld lapos.

Kép: Wikipédia

A Jezsuita rend vezetője Loyolai Szent Ignác volt aki híres volt önsanyargatásról és hogy démonokat hívott a testébe. Ez a fajta szellemiség látható nagyon sokszor a pünkösdi / karizmatikus tipusu felekezeteknél is sajnos. A földreeséses-fetrengéses kiabálós-sikítós "szellemi betöltekezést" már a Jezsuiták is gyakorolták, nem egy új dolog.

Kép: Wikipédia (szerzői jog)

Az alábbi képen Loyolai Szent Ignác és a hívei földreeséses-fetrengéses kiabálós-sikítós "szellemi betöltekezését" lehet látni. A bal sarokban lehet látni démoni figurák megjelenését is.

Kopernikusz napközpontú elméletének hazugsága

Kép: Wikipedia

A Kopernikuszi elmélet pont ebben az időben III. Pál pápa uralkodása alatt jött ki. A pápa Kopernikusz tanácsát kérte ki arról hogyan is reformálhatná meg a naptárat. Kopernikusz, aki egyben Katolikus pap is volt, sokáig nem akarta nyilvánosságra hozni a napközpontú világ elméletét de végül a katolikus egyházi vezetők nyaggatására beadta a derekát és 1531-ben publikálta 7 pontból álló napközpontú világképét.

Kopernikusz napközpontú földgolyós világképe előtt több mint 5500 évig az emberek tudták hogy a Föld lapos. Ez az új elmélet volt az új tudomány vallás alapja aminek ma már több híve van mint magának Istennek. Nem kétséges hogy fő célja a kopernikuszi forradalomnak hogy Istent eltitkolják.

Jezsuiták befolyása a világ vezetésébe

A Jezsuiták célja az volt hogy a világ irányításának minden területére beépüljenek, amit sikeresen meg is tettek. A legtöbb sztár, politikus, tudós, történész stb Jezsuita iskolákban nevelkedtek.

Fotó: A Plane Truth

George Washington, Amerika első elnöke, ahogy a képen felül is lehet látni "freemason" vagyis szabadkőműves volt. Az elnök a következőt mondta a Jezsuitákról:

Az az én meglátásom hogy ha ennek az országnak a szabadsága - az Amerikai Egyesült Államok szabadsága - le lesz rombolva, akkor az biztos hogy a Római Katolikus Egyház Jezsuita papjai által lesz, mert ők a legravaszabb, legveszélyesebb ellenségei a polgári és vallási szabadságnak. Ők hozták létre a legtöbb európai háborút is.

- George Washington, Amerika első elnoke, szabadkőműves

A következő idézet a Jezsuita beavatási szertartásból számazik:

Menjetek el széles e világra és minden földet vegyetek birtokba a pápa nevében. Az aki nem fogja őt elfogadni Jézus helyetteseként és helyettes uralkodójaként a földön, legyen megátkozva és megsemmisítve...
...továbbá azt is megígérem és kijelentem hogy amikor adott a lehetőség könyörtelen harcot kezdeményezek, titokban vagy nyíltan, minden eretnek ellen, legyen az Protestáns vagy Liberális, az alapján amilyen parancsot kapok, gyökerestől kihúzom és megsemmisítem őket a föld színéről, és hogy nem fogok se korra, se nemre, se állapotra kivétellel lenni;
és hogy felakasztom, elpusztítom, megfőzöm, megnyúzom, megfullasztom és élve eltemetem ezeket az aljas eretnekeket, kihúzom a gyomrukat és méhüket a nőknek és nekivágom a csecsemőik fejeit a falnak hogy kiirtsam örökre az ő förtelmes fajukat.
Hogyha ezt nyíltan nem lehet megtenni akkor titokban mérgezett poharat adok nekik, megfojtom őket zsinórral, gyilkos kardot használok vagy ólom töltényt, a személy becsületétől, rangjától, méltóságától vagy hatalmasságától függettlenül, akármilyen is legyen az ő állapotuk személyes vagy nyilvános életükben.
úgy ahogy erre parancsot kapok, akkor amikor és ahogyan azt a pápa vagy a szent hit testvérközössége, a Jézus (Jezsuita) társasága ügynöke azt megadja nekem.
...ennek megerősítéseként eszerint felteszem az életemet, lelkemet és az egész testi erőmet erre, azzal a tőrrel amit most megkapok a véremmel írom alá bizonyságul.
És ha hamisnak bizonyulnék, vagy meggyengülnék állhatatosságomban, a testvéreim és baráti katonáim a pápa hadseregében vágják le a kezemet és lábamat és vágják el a nyakamat fültől fülig, a gyomromat nyissák ki és szulfurt égessenek benne az összes többi büntetéssel együtt amit csak a földön el lehet képzelni és démonok kínozzák a lelkemet a pokolban örökre...
Esküt tettél?
Igen, arra hogy leromboljam az eretnekeket, az ő kormányaikat és vezetőiket és hogy se korral, se nemmel se állapottal ne foglalkozzak. Hogy olyan legyek mint egy halott test, saját vélemény és akarat nélkül, hogy a feletteseimnek engedelmeskedjek habozás és mormogás nélkül.

- Jezsuita beavatási szertartás

 

A Jezsuiták vezetőjét "fekete pápának" is nevezik, aki jelenleg a fenti képen szereplő Arturo Sosa Abascal. Őt 2016-ban 212 Jezsuita választotta meg 66 országból.

Az az elképzelés hogy a szervezet, a Jézus társasága (Jezsuita rend), segíti az egyházat amikor, ahol és amit az egyháznak erre szüksége van. És ki fogja azt meghatározni hogy mi is az egyház szüksége? A pápa...
Mi az ami leginkább tetszik a Jézus Társaságában (Jezsuita Rendben)? Nagyon egyszerű a válasz: minden! Az vonzott már kis korom óta is hogy a Jezsuiták egy apostoli erőként tevékenykednek sok területen.
A Jezsuitáknak van egy nagy gazagsága, az a szellemiség ami a megtestesült Jézussal tesz kapcsolatba a világon bárhol.

- Arturo Sosa Abascal

Az új fekete pápa is bizonyságot tett arról hogy pápai parancsokat teljesítenek "apostoli erőként" és hogy a szellemiségükkel uralják a világot. A lényeg az hogy a Katolikus egyház az aki a földgömb és a napközpontú világképet elterjesztette Kopernikusz és a Jezsuita rend által.

Nagy Barnabás
Nagy Barnabás

Nagy Barnabás vagyok, Jahua szolgája. Szeretek dalokat írni, énekelni, gitározni és tanítani az hit igazságairól és tévtanítások leleplezéséről. Kedves feleségemmel együtt egy kertvárosi telken élünk ahol csirkéket, kacsákat és libákat tartunk. Van egy szép kis bio kertünk is ahol szántás nélküli módszerrel termesztünk zöldséget.

Támogasd a munkámat