Isten Útmutatása 6. - Mi a Törvény? Mózes Törvénye, Mózes Könyvei

2017-04-06
Isten Útmutatása

Mi a Törvény? Mi a Mózes Törvénye? Mi Isten Törvénye? Mi az Úr Törvénye? Ezek mind ugyanarra vonatkoznak, Isten Útmutatására amit Mósa (Mózes) könyveiben találhatunk.

Útmutatás (Törvény)

Mivelhogy hallgatott Ávrahám az én szavamra: és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és útmutatásomat.

- 1 Mósa 26:5

Útmutatás a "Tóra" Héber szó helyes fordítása. Isten Útmutatása 1. - A "Törvény" a "Tóra" Rossz Fordítása, Helyes Fordítás: "Útmutatás"

Ávrahám az eredeti Héber formája az Ábrahám névnek. Mivel neveket nem szabadna lefordítani illetve magyarosítani ezért az eredeti Héber Ávrahám nevet fogom használni.

Mósa az eredeti Héber formája a Mózes névnek. Mivel neveket nem szabadna lefordítani illetve magyarosítani ezért az eredeti Héber Mósa nevet fogom használni.

Ebből az igéből lehet látni hogy az Útmutatás már Mósa előtt is létezett, csak valószínűleg nem volt leírva. Az is lejön a versből hogy az Útmutatás az egy "megtartandó" dolog.

Az "Útmutatás" szó itt birtokos esetben van "Útmutatásomat", és mivel Isten beszél itt Ávrahámról ezért tudjuk hogy az "Útmutás" Isten Útmutatását jelenti.

Jahua Útmutatása (Az Úr Törvénye)

És legyen az neked jel gyanánt a te kezeden és emlékezetül a te szemeid előtt azért, hogy Jahua Útmutatása a te szádban legyen, mert hatalmas kézzel hozott ki téged Jahua Egyiptomból.

2 Mósa 13:9

Jahua Isten neve, amit a legtöbb Biblia fordítók helytelenül "Úr"-ra cseréltek le.

Mivel Jahua Isten neve ezért a "Jahua Útmutatása" megint csak Isten Útmutatását jelenti.

Mósa Útmutatása (Mózes Törvénye)

Mósának átadja Jahua az Útmutatást:

És szólt Jahua Mósának: Gyere fel hozzám a hegyre és maradj ott. És átadom néked a kőtáblákat, és az Útmutatást és a parancsolatot, a melyeket írtam, hogy azokat tanítani lehessen.

- 2 Mósa 24:12

Az Útmutatást Mósa mondta el Izraelnek:

Ez pedig az Útmutatás, amelyet Mósa adott az Izráel fiai elé.
Ezek a bizonyságtételek, a rendelések és a végzések, amelyeket Mósa mondott el Izráel fiainak, mikor Egyiptomból kijöttek.

- 5 Mósa 4:44-45

Mósa írta meg az Útmutatást (kivéve a 10 parancsolatot amit Jahua személyesen írt a kőtáblákra):

És megírta Mósa az Útmutatást, és oda adta azt a papoknak, a Lévi fiainak, a kik Jahua szövetségének ládáját hordozzák, és Izráel minden vénének.

5 Mósa 31:9

Mósa rendelte el az Útmutatást:

Csak légy bátor és erős, vigyázz és mindent az Útmutatás szerint cselekedjél, amelyet Mósa, az én szolgám rendelt el; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy sikeres lehess mindenben, a miben jársz!

- Jahusa 1:7

Mivel Mósának adta Jahua a 10 parancsolatot (Útmutatást), és Mósa volt az aki leírta az összes többi Útmutatást, ő rendelte el ős ő mondta el ezt Izráelnek ezért Isten Útmutatását Mósa Útmutatásának is szokták nevezni:

Amiképen megparancsolta Mósa, Jahua szolgája Izráel fiainak, a mint meg van írva Mósa Útmutatásának könyvében; oltárt épített faragatlan kövekből, amiket vas nem érintett és vittek arra égőáldozatot Jahuának, és hálaáldozatokat áldoztak.

- Jahusa 8:31

Jahusa az eredeti Héber formája az Józsué névnek. Mivel neveket nem szabadna lefordítani illetve magyarosítani ezért az eredeti Héber Jahusa nevet fogom használni.

Mi tartozik Isten Útmutatásába? A fentiekből leszűrhető hogy amikor Isten Útmutatásáról beszélünk akkor Mósa 5 könyvéről van szó.

Isten Útmutatása (Isten Törvénye)

És beírta Jahusa ezeket a dolgokat az Isten Útmutatásának könyvébe, és vett egy nagy követ, és oda helyezte azt a cserfa alá, ami Jahua szent házában volt.

- Jahusa 24:26

Itt pedig az Útmutatás Isten Útmutatásának van nevezve.

Tehát a következő kifejezések ugyanarra, Mósa 5 könyvére vonatkoznak:

Útmutatás (Törvény)
Jahua Útmutatása (Az Úr Törvénye)
Mósa Útmutatása (Mózes Törvénye)
Isten Útmutatása (Isten Törvénye)

Nagy Barnabás
Nagy Barnabás

Nagy Barnabás vagyok, Jahua szolgája. Szeretek dalokat írni, énekelni, gitározni és tanítani az hit igazságairól és tévtanítások leleplezéséről. Kedves feleségemmel együtt egy kertvárosi telken élünk ahol csirkéket, kacsákat és libákat tartunk. Van egy szép kis bio kertünk is ahol szántás nélküli módszerrel termesztünk zöldséget.