Isten Útmutatása 4. - Mi a Bűn? Káin Bűne: A Törvény Be Nem Tartása

2017-04-04
Isten Útmutatása

Mi volt Káin bűne? Miért nem tekintett Káin áldozatára Isten? Itt egy újabb bizonyíték arra hogy a Isten Útmutatása (Isten Törvénye) nem lett eltörölve mert csak ezáltal tudjuk meghatározni hogy mi a bűn.

Káin és Ábel áldozata

Azután lefeküdt Ádám az ő feleségével Évával, aki megfogant méhében és megszülte Káint, és ezt monda: Férfiút nyertem Jahuától.
És újra szült, annak testvérét, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lett, Káin pedig földművelő.
Idő múltával Káin ajándékot vitt Jahuának a föld gyümölcséből.
És Ábel is vitt az ő juhainak első fajzásából és azoknak legjavából. És tekintett Jahua Ábelre és az ő ajándékára.
Káinra pedig és az ő ajándékára nem tekintett, amiért Káin haragra gerjedt és fejét lecsüggesztette.
És ezt mondta Jahua Káinnak: Miért gerjedtél haragra? és miért csüggesztetted le a fejedet?
Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása; de te uralkodjál rajta.

- 1 Mósa (Mózes) 4:2-7

Isten nyilvánvalóan megmondta Káinnak hogy ha nem jól cselekszik akkor bűnt követ el. Először is, lehet azt látni hogy Ábel a juhai legjobbjából áldozott. Az Igaz Könyve (Jásár Könyve) több információt nyújt nekünk. Az Igaz Könyvére utalást is találunk a következő helyeken 2 Sámuel 1:18 és Jahusa (Józsué) 9:1-2.

És a fiúk felnőttek, és az apjuk adott nekik birtokot a földön; Káin földművelő volt, Ábel pedig juhok pásztora. És lett évek múltával, hogy közelítő felajánlást hoztak Jahuának, Káin a föld gyümölcséből hozott, Ábel pedig juhainak elsőszülöttjeiből, azok kövérjéből, és az Isten Ábelhez és az ajándékához fordult, és tűz jött le Jahuától az égből, és felemésztette azt. És Káinhoz és ajándékához nem fordult Jahua, és nem hajlott felé, mert a silányabb gyümölcsöket hozta a földről Jahua elé, és Káin emiatt féltékeny volt fitestvére, Ábel ellen, ezért ürügyet keresett, hogy megölje őt.

Igaz Könyve 1:14-16

Innen látni lehet hogy Káin áldozatára azért nem tekintett Isten mert silány gyümölcsöket áldozott és nem a termésének legjavából áldozott. Ez milyen bűn?

Minden ajándékotokból vigyétek a felemelt áldozatokat Jahuának, mindennek a legjavát, a mi abból szentelni való.

4 Mósa 18:29

Hát úgy tűnik hogy az is benne van Isten Útmutatásában hogy a legjavát kell feláldozni mindennek. Tehát Káin azért követett el bűnt mert nem a legjavát áldozta fel Jahuának.

Káin bűne: gyilkolás

És beszélt Kain Ábellel, az ő testvérével. És mikor a mezőn voltak, Kain Ábelre az ő testvérére támadt, és meggyilkolta őt.

1 Mósa 4:8

És bizonyos idő után, Káin és fitestvére, Ábel kimentek egy nap a földre munkájukat végezni; és mindketten a szántóföldön voltak, Káin művelte és szántotta a földjét, Ábel pedig etette nyáját; és a nyáj átment a földnek azon a részén, amin Káin szántotta a talajt, ami Káint rettentően megbántotta. És Káin haraggal közeledett Ábel testvére felé, és mondta neki: Mi közünk egymáshoz, hogy te idejössz lakni, és a földemre hozod legeltetni nyájadat? És Ábel válaszolt testvérének, Káinnak, és mondta neki: Mi közünk egymáshoz, hogy te megeszed a nyáj húsát, és magadra öltöd azok gyapjúját? És ezért most vedd le a birkám gyapjúját, amit magadra öltöttél, és fizess meg nekem azok gyümölcséért és a húsért, amit megettél, és amikor ezt majd megteszed, én elhagyom a földedet, ahogy mondtad. És Káin mondta testvérének, Ábelnek: Bizony, ha meggyilkollak ezen a napon, ki kéri számon a véreded tőlem? És Ábel válaszolt Káinnak: Bizony Isten, aki teremtett bennünket a földön, megtorolja majd az ügyemet, és számonkéri majd a véremet tőled, amennyiben levágsz, mert Jahua a bíró és a döntéshozó, és Ő az, aki számonkéri az embert gonoszságáért, és a bűnös embert gonoszsága szerint, amit tett a földön. És most, ha meg kell, hogy gyilkolj itt, Isten bizonyára ismeri a titkos nézeteidet, így el fog ítélni azért a gonoszságért, amit ezen a napon kijelentettél, hogy megteszel velem. És mikor Káin meghallotta testvérének, Ábelnek kimondott szavait: Káin haragja fellobbant testvére, Ábel ellen, azért amit mondott. És Káin sietve felkelt, magához vett egy szántáshoz használt eszköz vas részét, amivel hirtelen agyonütötte testvérét és meggyilkolta őt, és Káin kiloccsantotta a testvére, Ábel vérét a földre, és Ábel vére a nyáj előtt folyt a földön. És Káinnak ezután bűntudata volt, hogy meggyilkolta testvérét, és elszomorodott, és sírt fölötte, és ez nagyon bosszantotta. És Káin felkelt és ásott a mezőn egy gödröt, amibe beletette testvére testét, és beborította porral. És Jahua tudta, mit tett Káin a testvérével, és Jahua megjelent Káinnak, és ezt mondta neki: Hol van Ábel, a testvéred, aki veled volt? És Káin alakoskodott, és ezt mondta: Nem tudom, talán testvérem őre vagyok? És Jahua ezt mondotta neki: Mit tettél? A testvéred vérének hangja kiáltott hozzám a földről, ahol te levágtad őt. Mert megölted a testvéredet és eltitkoltad előttem, és azt képzelted a szívedben, hogy nem láttalak, és minden tetted nem volt előttem ismert. De ezt tetted, és meggyilkoltad a testvéredet a semmiért, azért, mert az igazat szólta neked, és ezért most átkozott légy a földtől, ami megnyitotta száját, hogy befogadja kezedből a testvéred vérét, és amibe eltemetted őt.

Igaz Könyve 1:17-31

Miért volt ez bűn? Mert Isten Útmutatásában le van írva hogy ne gyilkoljunk!

Ne gyilkolj!

2 Mósa 20:13

Ugyan Káin és Ábel Mósa előtt éltek viszont Isten Útmutatásai nem voltoznak. Isten Útmutatásait, amit később Mósa írt le, már valószínűleg ők is ismerték, csak nekik ez még akkor nem volt leírva.

A lényeg viszont az hogy mi a bűn azt Isten Útmutatásából tudjuk meg mi bizonyítja hogy az Útmutatás (Törvény) nem lett eltörölve.

Nagy Barnabás
Nagy Barnabás

Nagy Barnabás vagyok, Jahua szolgája. Szeretek dalokat írni, énekelni, gitározni és tanítani az hit igazságairól és tévtanítások leleplezéséről. Kedves feleségemmel együtt egy kertvárosi telken élünk ahol csirkéket, kacsákat és libákat tartunk. Van egy szép kis bio kertünk is ahol szántás nélküli módszerrel termesztünk zöldséget.