Isten Útmutatása 31. - A Népeknek Ugyanazt A Törvényt Kell Megtartaniuk Mint Izráelnek

2017-08-07
Isten Útmutatása

A népek közül valóknak is ugyanazt az Útmutatást, ugyanazokat a parancsolatokat kell megtartaniuk mint a Jizráelitáknak (Izráelitáknak).

Kijövetel Egyiptomból: Jizráeiliták és más népekből valók

Elindultak tehát az jizráeliek (izráeliek) az egyiptomi Ramszesz városától Szukkót felé. Jizráel seregében ekkor mintegy 600 000 férfi volt, nem számítva családtagjaikat. Sokan, akik nem tartoztak Jizráel közösségéhez, szintén velük mentek, meg rengeteg sok jószág is: marhák, juhok, kecskék és egyéb háziállatok.

2 Mósa (Mózes) 12:37-38

Először is az Egyiptomból való kijövetelkor Jizráel népe mellet sok népek közzül valók is velük tartottak. Egy néptömegként hagyták ott a bűnt jelképező Egyiptomot. Ez azt is jelenti, hogy nemcsak Jizráeliták, hanem a népekből valók is elhagyhatják a bűnt és bűnös életüket. A bűn az Útmutatás be nem tartása, tehát a népekből valóknak is ugyanazt az útmutatást kell betartaniuk, ha bűntelen életet akarnak élni.

Parancsolatok Jizráelitáknak és a más népekből valóknak

Jahua ezt mondta Mósának (Mózesnek) és Eherónnak (Áronnak): „Ezek a Páska ünnepére vonatkozó rendelkezések: Aki nem tartozik Jizráel gyülekezetéhez, az nem vehet részt a Páska-vacsorán. Azonban, ha egy jzráeli pénzen vásárol szolgát magának, és előbb körülmetéli férfi szolgáját, akkor az a szolga részt vehet a Páska-vacsorán. Aki csak átmenetileg tartózkodik, vagy csak napszámosként dolgozik Jizráelben, az nem vehet részt ezen az ünnepen.
Minden család abban a házban fogyassza el az egész páska-vacsorát, ahol azt elkészítették. A kész páskabárányból semmit nem szabad kivinni a házból. A páskabáránynak egyetlen csontját se törjék el! Jizráel közösségéből mindenki vegyen részt a Páska-vacsorán.
Ha a közöttetek élő idegen nemzetiségű férfi is részt akar venni Jahua Páska ünnepén, akkor őt, és háza népében minden fiút és férfit előbb körül kell metélni. Ezután már ugyanúgy részt vehetnek a Páska-vacsorán, mint az aki Jizráelinek született. De az a fiú vagy férfi, aki nincs körülmetélve, nem ehet a páskabárányból. Ezek a rendelkezések egyformán vonatkoznak a született jizráeliekre és a közöttetek élő idegen nemzetiségű lakosokra.”

2 Mósa 12:43-49

Jahua tisztán és világosan kijelenti, hogy ezek a rendelkezések egyaránt vonatkoznak a Jizráelitákra és azokra a népekből valókra, akik Jahuát akarják követni.

Ezek a rendelkezések vonatkoznak Jizráel népének minden tagjára: így mutassanak be áldozatot ajándékul, hogy Jahua kedvesen fogadja azt. Ha pedig egy közöttetek lakó idegen akar tűzáldozatot bemutatni Jahuának, akkor az idegen is ugyanígy készítse el azt, s akkor Jahua kedvesen fogadja tőle. Ugyanaz a rendelkezés érvényes Jizráel gyülekezetére és a közöttetek lakó idegenekre is. Ez az Útmutatás örökre érvényes marad, minden következő nemzedékben. Ezek az Útmutatások és rendelkezések egyformán vonatkoznak rátok, és a közöttetek lakó idegenekre.

4 Mósa 15:13-16

Jahua ismét tisztán és világosan kijelenti, hogy ezek a rendelkezések egyaránt vonatkoznak a Jizráelitákra és azokra a népekből valókra, akik Jahuát akarják követni.

Más népekből valók páska tartása a gyakorlatban

Így hát Jizráel népe, amely hazatért a száműzetésből, részt vett a páska-vacsorán és elfogyasztotta a páskabárányt. Velük együtt részt vettek a páska-vacsorán azok is, akik csatlakoztak hozzájuk azáltal, hogy elkülönültek a tartományban élő más népektől, és azoknak tisztátalan dolgaitól. Mindezt azért tették, hogy Jahuát, Jizráel Istenét imádhassák.

Ezrá (Ezsdrás) 6:21

Itt pedig látjuk a páska gyakorlati megtartását a népekből valók által is a babiloni száműzetésből való visszatérés után. Ha valaki tehát Jahuát, Jizráel Istenét akarja imádni, annak el kell különülnie minden népektől való tisztátalanságtól és meg kell tartania Isten Útmutatását. Az itt említett népekből jött hívek is ezt tették!

Nagy Barnabás
Nagy Barnabás

Nagy Barnabás vagyok, Jahua szolgája. Szeretek dalokat írni, énekelni, gitározni és tanítani az hit igazságairól és tévtanítások leleplezéséről. Kedves feleségemmel együtt egy kertvárosi telken élünk ahol csirkéket, kacsákat és libákat tartunk. Van egy szép kis bio kertünk is ahol szántás nélküli módszerrel termesztünk zöldséget.