Isten Útmutatása 30. - Nem "Pogányok" Hanem "Népek" Közül Valók, Rossz Biblia Fordítás

2017-08-06
Isten Útmutatása

Hagyjunk fel azzal, hogy magunkat pogányokként emlegetjük, ez egy rossz fordításon alapuló baki és még csak nem is vicces, helyes fordítás: népek.

Nem pogányok, hanem népek

Ezért dicsőítenek téged erős népek, hatalmas pogányok városai félnek téged!

- Jesajahu (Ézsaiás) 25:3

A pogány szó jelentése, istentagadó, hitetlen. Annak, hogy van értelme, hogy pogányok félik Istent? Ez egy rossz fordítás! (arról nem is beszélve, hogy a "rettenetes" szó is egy rossz fordítás, helyesen "hatalmas")

Az itt szereplő

nép

szó, a héber

עַם

magyar ábécére fonteikusan átírva

ám

szóból származik, aminek jelentése

nemzetség

Az ugyanebben a versben szereplő

pogányok

szó, a héber

גּוֹי

magyar ábécére fonteikusan átírva

goj

szóból származik, aminek jelentése

népek

Helyesen fordítva:

Ezért dicsőítenek téged erős nemzetségek, hatalmas népek városai félnek téged!

Jesajahu 25:3

Ávrahám leszármazottjai pogányok lesznek?

És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel.

- 1 Mósa (Mózes) 12:2

Érdekes módon az itt szereplő

nemzet

szó is a héber

goj

szóból származik.

Ha a "goj" tényleg "pogányok"-at jelentene, akkor miért nem fordította Károli ezt "pogányok"-ra itt? Nyilván azért mert Isten népe nem lehet pogány! Károli összekeverte ezen szavak jelentését rendesen, amit a Keresztények többsége még mindíg így használ.

Helyesen fordítva:

És nagy néppé teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel.

1 Mósa (Mózes) 12:2

Ávrahámot nem pogányok fogják tisztelni?

Népek szolgáljanak néked és nemzetségek hajoljanak meg előtted; légy úr a te atyádfiain, és hajoljanak meg előtted a te anyádnak fiai. Átkozott, a ki téged átkoz, és a ki téged áld, legyen áldott.

- 1 Mósa 27:29

Újabb manőverként Károli most megint újított:

Az itt szereplő

népek

szó, a héber

ám

szó fordítása.

Az ugyanebben a versben szereplő

nemzetségek

szó, a héber

goj

szó fordítása.

Helyesen fordítva:

Nemzetségek szolgáljanak néked és népek hajoljanak meg előtted; légy úr a te atyádfiain, és hajoljanak meg előtted a te anyádnak fiai. Átkozott, a ki téged átkoz, és a ki téged áld, legyen áldott.

1 Mósa 27:29

Ávrahám népéhez lett temetve?

És kimúlék és meghala Ábrahám, jó vénségben, öregen és betelve az [élettel], és takaríttaték az ő népéhez.

- 1 Mósa 25:8

Az itt szereplő

népéhez

szó, a héber

ám

szó fordítása.

Ekkor Ávrahámnak még nem is volt népe! Az Ávrahámból származó nép egy később beteljesedett prófécia.

Helyesen fordítva:

És kimúlék és meghala Ábrahám, jó vénségben, öregen és betelve az [élettel], és takaríttaték az ő nemzetségéhez.

1 Mósa 25:8

Népek akik Jahuáról neveztetnek

Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán.
Hogy örökségképen bírják az Edom maradékát és mindama népeket, a kik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja Jahua, a ki megcselekszi ezt!

Ámósz (Ámos) 9:11-12

Érdekes módon az itt szereplő

népeket

szó is a héber

goj

szóból származik.

Ha a "goj" tényleg "pogányok"-at jelentene, akkor miért nem fordította Károli ezt "pogányok"-ra itt? Nyilván azért mert azok a népek amik Jahuáról neveztetnek nem lehetnek pogányok! Végre egy jó fordítása Károlinak.

Nagy Barnabás
Nagy Barnabás

Nagy Barnabás vagyok, Jahua szolgája. Szeretek dalokat írni, énekelni, gitározni és tanítani az hit igazságairól és tévtanítások leleplezéséről. Kedves feleségemmel együtt egy kertvárosi telken élünk ahol csirkéket, kacsákat és libákat tartunk. Van egy szép kis bio kertünk is ahol szántás nélküli módszerrel termesztünk zöldséget.