Isten Útmutatása 29. - Izráel Visszatérése Az Ígeret Foldjere Szerves Része Az Új Szövetségnek

2017-08-04
Isten Útmutatása

Az Új Szövetség szerves része Jizrael (Izráel) visszatérése az Ígéret Földjére, amit Jahua ígért Ávrahám (Ábrahám) fianinak.

Oltárokat építettek Baálnak a Ben-Hinnóm völgyében, s ott megégették fiaikat és leányaikat — így áldozták föl őket Moloknak, bár ezt egyáltalán nem parancsoltam nekik, sőt, még eszembe sem jutott, hogy ilyen utálatos bűnt kövessenek el, s ezzel egész Jahudát bűnössé tegyék.
Most mégis azt mondja Jahua, Jizrael Istene erről a városról, amelyről ti azt mondjátok, hogy háború, éhínség és betegség miatt Babilónia királya elfoglalja:
Nézd! Összegyűjtöm e város lakóit mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórtam őket izzó haragomban és nagy felindulásomban. Azután visszahozom őket erre a helyre, ahol majd biztonságban lakhatnak. Népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy mindörökké tiszteljenek és féljenek engem, s így jó dolguk legyen nekik is, utódaiknak is.
Örökké tartó szövetséget kötök velük, amely szerint soha többé nem fordulok el tőlük, és jól bánok velük. Sőt, istenfélelmet ültetek szívükbe, hogy többé ne pártoljanak el tőlem. Örömmel teszek jót velük, teljes szívvel-lélekkel letelepítem őket ezen a földön, és szilárdan meggyökereznek itt.

Jirmijahu (Jeremiás) 32:35-41

Jizrael újra Jahua népe lesz mikor majd vissza hozza őket a száműzetésből, a visszatérés szerves része az Új Szövetségnek.

Jahua szava érkezett hozzám: „Ember fia, fogj egy fadarabot, és írd rá: »Jahuda és társai, Jizrael fiai«! Majd vegyél egy másik fadarabot, és ezt írd rá: »Joszéf (József), Efraim, és társai, Jizrael egész népe«! Azután illeszd egymáshoz a két darabot — legyenek eggyé a kezedben!
Amikor majd néped fiai megkérdeznek, hogy mit akarsz ezzel jelezni, mondd nekik: Ezt üzeni Uram, Jahua: Nézzétek! Kezembe veszem Joszéf fáját, amely Efraim kezében van, és azokat az jizraeli törzseket, amelyek vele tartanak, és hozzáillesztem őket Jahuda fájához. Egy fává teszem őket: az én kezemben valóban eggyé lesznek!
A két fadarabot szorítsd össze a markodban az emberek szeme láttára, és mondd nekik: Ezt mondja Uram, Jahua: Nézzétek! Kezembe veszem Jizrael fiait, kiragadom őket a nemzetek közül, akik közé szétszóródtak, összegyűjtöm mindenfelől, és hazaviszem őket a saját földjükre. Egy nemzetté teszem őket azon a földön, Jizrael hegyein. Egyetlen király fog uralkodni rajtuk, s nem válnak külön többé két királyságra. Nem két nemzet lesz, hanem egy. Nem fogják többé beszennyezni magukat bálványaikkal, meg utálatos tetteikkel és bűneikkel. Kiszabadítom őket minden lakóhelyükről, ahol vétkeztek ellenem. Tisztára mosom őket bűneikből. Így lesznek népemmé, én pedig Istenükké.
Szolgám, Dávid lesz a királyuk: egyetlen pásztora lesz egész népemnek. Útmutatásom szerint élnek, és engedelmeskednek parancsaimnak. Amit mondok nekik, megteszik. Ott laknak, azon a földön, amelyet szolgámnak, Jaakóvank adtam, s amelyen őseik is laktak. Bizony, ott fognak élni gyermekeikkel sőt, az unokáikkal együtt, és azontúl mindig. Szolgám, Dávid pedig fejedelmük lesz örökké. Szövetséget kötök velük békességre és bőségre, és ez a szövetség örökké érvényes marad. Letelepítem és megszaporítom őket, szent helyemet pedig örökre közöttük helyezem el. Fölöttük lesz lakóhelyem, Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Akkor a nemzetek megértik, és elismerik, hogy én vagyok Jahua, aki Jizraelt a magam számára különválasztottam, mivel örökre Jizraelbe helyeztem szent helyemet.”

Jekhezkél (Ezékiel) 37:15-28

Jahua megint csak arról beszél, hogy Jizrael akkor lesz az Ő népe, mikor majd kihozta őket a népek közzül. Ekkor már az Ő Útmutatását fogják követni és engedelmeskednek a parancsainak az Új Szövetségen belül. A szabadításhoz mindíg az kell, hogy engedelmeskedjünk Isten Útmutatásának, ha az Útmutatás el lett volna törölve, akkor nem lenne kinek engedelemeskedni. Ez egy páli átverés, az Útmutatás örökké való. Az Új Szövetség lényege tehát az Útmutatásnak való engedelmesség.

Nagy Barnabás
Nagy Barnabás

Nagy Barnabás vagyok, Jahua szolgája. Szeretek dalokat írni, énekelni, gitározni és tanítani az hit igazságairól és tévtanítások leleplezéséről. Kedves feleségemmel együtt egy kertvárosi telken élünk ahol csirkéket, kacsákat és libákat tartunk. Van egy szép kis bio kertünk is ahol szántás nélküli módszerrel termesztünk zöldséget.