Isten Útmutatása 28. - Nem Népem: Izráel Eltaszítása És Visszafogadása Az Új Szövetségben

2017-08-03
Isten Útmutatása

Jahua miután elvált Jizrael (Izráel) és Jahuda (Júda) házától nem tekintette őket az Ő népének, mikor majd visszaviszi őket az Ígéret Földjére, akkor Jizrael megint az Ő népe lesz.

Ez Jahua üzenete, amelyet Hóséának (Hóseásnak), Beéri fiának mondott azokban az években, amikor Uzzijjá, majd Jótám, azután Áház, utána pedig Ezékiás volt Jahuda (Júda) királya, és Jaroveám (Jeroboám), Jóás fia volt Jizrael (Izráel) királya.
Amikor Jahua először szólt Hóséához, ezt mondta neki: „Hóséá, indulj el, és házasodj meg! Egy prostituált nőt vegyél feleségül, és ez a parázna asszony szüljön neked gyermekeket! Azért tedd ezt, mert egész népem hűtlenül elfordult Jahuától.
Hóséá tehát feleségül vette Gómert, Diblaim leányát. Ezután Gómer teherbe esett és fiút szült Hóséának.
Ekkor Jahua ismét szólt Hóséához: „Nevezd a fiadat így: »Jezréel«, és emlékeztessen a neve arra, hogy rövid idő múlva bosszút állok Jéhú családján a gyilkosságok miatt, amelyeket a Jezréel völgyében elkövettek. Emlékeztessen arra is, hogy Jizrael királyságának nemsokára véget vetek. Igen, hamarosan eljön a nap, amikor Jizrael íját összetöröm a Jezréel völgyében.”
Ezután Gómer ismét teherbe esett és gyermeket szült: ezúttal leányt.
Jahua pedig ezt mondta Hóséának: „Nevezd a leányodat így: »Nincs kegyelem« — mert nem kegyelmezek, és nem bocsátok meg többé Jizrael népének! De Jahuda népének megkegyelmezek, és én — Jahua Isten — fogom megszabadítani őket. Ez a szabadítás azonban nem a fegyvereik győzelme lesz: nem a jahudeai hadsereg által, és nem a lovak és lovasok vitézsége által történik!”
Amikor Gómer nem szoptatta tovább a kislányát, ismét teherbe esett, és újra fiút szült. Jahua akkor szólt Hóséának: „Így nevezd a fiadat: »Nem vagytok népem« — mert ti nem vagytok többé népem, és én sem leszek többé Istenetek!
De mégis eljön az idő, amikor majd Jizrael leszármazottjai olyan mérhetetlenül sokan lesznek, mint a homokszemek a tenger partján! Annyian lesznek, hogy meg sem lehet számolni őket. Bizony, ugyanazon a helyen, ahol ezt mondták nekik: »Nem vagytok népem!«, azt fogják mondani egy napon: »Ti az Élő Isten gyermekei vagytok!« Abban az időben Jahuda és Jizrael népe újra összegyűlik, és egyetlen fejedelem vezetése alatt egyesül. Ismét megszaporodnak, és benépesítik földjüket, mert nagy lesz az a nap, Jezréel napja!

Hóséá (Hóseás) 1

Abban az időben meghallgatom az eget  — mondja Jahua —, meghallgatom, amikor esőt kér a földnek. Az ég meghallgatja a földet, az meg a búzát, bort és az olajat, s azok meghallgatják Jezréelt. Én pedig újra megszaporítom népemet, ahogy a gazda beveti a földet. Megkegyelmezek annak, akit így hívtak egykor: »Nincs kegyelem«, s annak is, akit így neveztek: »Nem vagytok népem«. Azt mondom nekik: Népem vagytok, szeretett népem! Ő meg így felel: »Istenem, én Istenem!«”

Hóséá 2:21-23

Bűneik miatt Jahua elvált mind Jahuda és Jizrael házától és kijelentette, hogy ők már nem népe. Viszont azt is kijelenti, hogy el fog jönni az a nap, amikor megújult és egyesül Jizrael megint az Ő népének lesz nevezve.

Ezt mondja Jahua:
„Nézzétek! Kiszabadítom a fogságból Jaakóv (Jákób) sátrait,
és megkönyörülök hajlékain.
Újjáépül romjaiból a város,
és a palota is a maga helyén.
Hálaének és dicsőítés hangzik,
öröm és vidámság hallatszik falaik között.
Megsokasítom népemet,
s többé meg nem fogyatkoznak,
megbecsültekké teszem őket,
s többé nem lesznek megvetettek.
Fiaik olyanok lesznek, mint régen,
közösségüket megerősítem, hogy megálljon előttem,
elnyomóikat pedig mind megbüntetem.
Fejedelmük közülük kerül ki,
belőlük származik uralkodójuk,
akit jelenlétembe hívok és emelek.
Ő pedig bátran közeledik hozzám.
Különben ki merészelne hívatlanul elém lépni?
— mondja Jahua. —
Akkor ti népemmé lesztek,
én pedig Istenetekké.

Jirmijahu (Jeremiás) 30:18-22

Mikor majd Jahua Jizrael népét kihozza a népek közzül, akkor lesz Jizrael megint az Ő népe.

Nagy Barnabás
Nagy Barnabás

Nagy Barnabás vagyok, Jahua szolgája. Szeretek dalokat írni, énekelni, gitározni és tanítani az hit igazságairól és tévtanítások leleplezéséről. Kedves feleségemmel együtt egy kertvárosi telken élünk ahol csirkéket, kacsákat és libákat tartunk. Van egy szép kis bio kertünk is ahol szántás nélküli módszerrel termesztünk zöldséget.