Isten Útmutatása 27. - A Férj Új Szövetséget Köt Ugyanazon Feltételekkel, Pál Hamis Próféta

2017-07-30
Isten Útmutatása

Jahua, a férj aki elvált Jizrael (Izráel) és Jahuda (Júda) házától az Új Szövetség (új házassági szövetség) megkötésével nem törli el a már megalapozott Útmutatást.

A bocsánat nem törli el a feltételeket

Ha Magyarország törvényét súlyosan megszeged és megfosztanak polgárjogodtól, kitoloncolnak az országból, de aztán Magyarország mégis vissza akar téged hívni, nem ugyanazt a törvényt kell majd betartanod, ha visszatérsz? A bocsánat nem jelenti azt, hogy a törvényt eltörlik neked, hanem csak azt, hogy a polgárjogodat visszaállítják. Új lapot kezdhetsz, régi feltételekkel.

Ugyanígy, Jizrael és Jehuda megszegte Jahuával kötött házassági szövetségüket, mivel megtörték az Ő Útmutatását. Jahua, mikor visszafogadja a megújult Jizraelt akkor csak a szövetséget újítja meg, de a feltételeket nem változtatja meg. Úgyanazt az Útmutatást kell megtartaniuk amit azelőtt megtörtek. A bocsánat nem jelenti azt, hogy az Útmutatást eltörli Jahua, hanem csak azt, hogy egy új házassági szövetséget köt velük. Új lapot kezdhetnek, régi feltételekkel.

Jahua nem változik, ezért az Ő házassági szövetség feltételei (Útmutatása) sem változnak:

Mert én, Jahua, meg nem változom, ti pedig, Jaakóvnak fiai, nem lesztek megemésztve!

Malakhi (Malakiás) 3:6

Az Új Szövetség lényege az, hogy Isten Úmutatása a szívünkbe lesz írva, vagyis, szívünkből akarjuk a parancsolatokat megcselekedni. Ha ez a lényege, akkor Mósa Útmutatása nem lett eltörölve! Pál hazudott!

Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölve; hogy a kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, ezzel szerezve békességet;

Efézusiakhoz 2:15

Az Új Szövetség alapja, Isten Útmutatása nem változott, annyi változott, hogy ezt szívből akarjuk betölteni. Ha valakinek a szíve nem arra indítja, hogy Isten Útmutatását cselekedje minden nap, betűről betűre, akkor ő nem az Új Szövetségben él! Az Új Szövetség jele az, hogy Isten Útmutatását be akarjuk tartani, úgy ahogy az meg van írva.

Igen, ő tett alkalmassá minket, hogy az Új Szövetség szolgái legyünk — vagyis a Szent Szellemet szolgáljuk, nem pedig az Útmutatás betűjét! Az írott Útmutatás ugyanis megöla Szent Szellem pedig életet ad.

2 Korintusi 3:6

Ennél nagyobb hazugságot nem is lehetett volna leírni! Ahogy azt az előbb megnéztük, Isten Szava azt mondja, hogy az Új Szövetség lényege, hogy betartsuk Isten Útmutatását, és a Szent Szellem az aki bennünk élve meglágyítja a szívünket, hogy Isten Útmutatását betűről betűre akarjuk és tudjuk követni!

Jahusa szerint is betűről betűre kell megtartani Isten Útmutatását:

Igazán mondom nektek: amíg az Ég és a Föld létezik, az Útmutatásból egyetlen betű vagy pont sem veszíti el érvényességét, amíg mind be nem teljesedik. Ha valaki nem tart fontosnak akár csak egyet is az Útmutatás parancsai közül, és nem engedelmeskedik annak, sőt, még a többieket is erre tanítja, az lesz a legkisebb Isten Királyságában. Aki viszont megtartja az Útmutatás parancsait, és erre tanítja a többieket is, az nagy lesz Isten Királyságában.

Matitjahu 5:18-19

Pál szerint a szertartások el vannak törölve az Új Szövetségben:

A Régi Szövetség is rendelkezett Isten tiszteletének módjáról és annak földi szent helyéről, a Szent Sátorról. Ennek első részében volt a hétágú mécses-tartó, és az Istennek felajánlott szent kenyerek asztala. Ezt a helyet Szentélynek nevezték. A második függöny mögött volt a Szentek Szentje. Ebben volt az arany illatáldozati oltár és a Szövetségláda, amelyet kívül-belül arany borított. A ládában volt egy mannával teli aranykorsó, azután Áron botja, amely egyszer kivirágzott, és itt voltak a Szövetség kőtáblái. A láda fölött pedig ott voltak a dicsőséges kérubok, akik beárnyékolták a kegyelem helyét. Ezeket azonban most nem részletezzük.
A Szent Sátor tehát így volt elrendezve. A papok naponta bementek az első sátorba, hogy ott imádják Istent, és hogy a papi szolgálatukat végezzék. A második sátorba azonban egyedül a főpap mehetett be, ő is csak évente egyszer. Akkor is csak úgy, ha magával vitte az áldozat vérét, amelyet a saját bűneiért és a nép bűneiért kellett felajánlania Istennek — azokért a bűnökért, amelyek észrevétlenek maradtak. Ezzel pedig azt mutatja meg a Szent Szellem, hogy amíg ez a Szent Sátor áll, addig nem nyílik meg az út a Szentek Szentjébe.
Isten tiszteletének ez a rendje egyúttal példázat is, amely a mostani időre is vonatkozik. Azt jelenti, hogy a Szent Sátor rendje szerinti ajándékok és áldozatok nem képesek megtisztítani a résztvevők lelkiismeretét. Ezekben a szertartásokban ugyanis csak ételek, italok, különböző mosakodások, meg egyéb külsőséges dolgok szerepeltek. Ezek csak kívülről érintik az ember testét, de a belsejét nem tisztítják meg. A szertartásokat Isten csak arra az időre adta, amíg el nem jött a teljes megújítás ideje és az új rend.

- Zsidókhoz 9:1-10

Jahua viszont azt üzeni Jekhezkélen (Ezékielen) keresztül, hogy a Királyságban is meg lesznek ezek tartva:

Ekkor a Szellem felemelt, és bevitt a belső udvarba. Láttam, hogy Jahua dicsősége betöltötte az egész Házat. Az a férfi mellettem állt. Hallottam, hogy valaki szól hozzám a Ház belsejéből. Ezt mondta: „Ember fia, ez a hely trónusom helye, ahol lábamat nyugtatom. Itt fogok lakni örökké, Jizrael (Izráel) fiai között. Szent nevemet Jizrael népe soha többé nem fogja beszennyezni! Ezentúl sem ők, sem királyaik nem mocskolják be nevem sem paráznaságukkal, sem bálványimádásukkal, sem azzal, hogy királyaik holttestét ide temetik. Nem fognak többé gyalázatot hozni a nevemre azzal, hogy küszöbüket az én küszöböm mellé, és ajtófélfájukat ajtófélfám mellé helyezik, hogy csak egy fal válasszon el tőlük. Bemocskolták nevem utálatos bűneikkel, emiatt haragomban elpusztítottam őket. De mostantól fogva másképpen lesz, mert távol lesz tőlük a paráznaság, és királyik holttestét is messzire viszik tőlem. Ezentúl örökké népem között maradok, és velük együtt lakom.

- Jekhezkél (Ezékiel) 43:5-9

Ezután az a férfi folytatta: „Ember fia, ezt mondja Uram, Jahua: »Ezek az oltár használatának törvényei: Arra szolgál, hogy égőáldozatokat mutassanak be rajta, és vérrel meghintsék.
Azon a napon, amelyen az oltár építését befejezik, adjatok egy fiatal bikaborjút bűnért való áldozatul azoknak a lévita papoknak, akik Cádók leszármazottjai. Ők azok, akik közel jöhetnek hozzám, hogy papi szolgálatot végezzenek.« — ezt mondja Uram, Jahua.

- Jekhezkél 43:18-19

Ajánlom, hogy olvasd el az egészet szövegkörnyezetben a 40-48-as fejezetekben.

Nagy Barnabás
Nagy Barnabás

Nagy Barnabás vagyok, Jahua szolgája. Szeretek dalokat írni, énekelni, gitározni és tanítani az hit igazságairól és tévtanítások leleplezéséről. Kedves feleségemmel együtt egy kertvárosi telken élünk ahol csirkéket, kacsákat és libákat tartunk. Van egy szép kis bio kertünk is ahol szántás nélküli módszerrel termesztünk zöldséget.