Isten Útmutatása 13. - Markión "Csak Hit Által Való Igazulás" Páli Tanát Hirdette

2017-05-07
Isten Útmutatása

A csak hit által való igazulás hamis tanát először Pál vetette fel és ezt vette át Markión, akinek tanai a pogány Kereszténység alapja.

A jó Isten jóságos mindeki felé, a Teremtő viszont csak azoknak nyújt üdvösséget akik engedelmesek neki. A jó Isten megmenti azokat akik benne hisznek, és azokat nem ítéli el akik nem engedelmesek neki, a Teremtő csak azokat menti meg akik hűségesek hozzá és a bűnösöket pedig megítéli és megbűnteti.

- The History of The Interpretation of the Apostle Paul, Dr Peter M. Head.

Markión szerint az "Ószövetség" Istene "törvényeskedő" és engedelmesség alapján ment meg, míg az "Újszövetség" Istene (Pálra alapozva) jóságos, megengedi az Isten Útmutatásának be nem tartását (bűnt) és kizárólag "hit által" ment meg "cselekedetek nélkül".

Markión Antitézisnek nevezett munkájában fejtette ki nézeteit... a kegyelem Istenéről, aki hit által nyújt üdvösséget.

- T. Alec Burkill, The Evolution of Christian Thought

Markión, Pállal teljesen eggyetértve hirdette a "csak hit által" való igazulás tanát.

Simon Mágus után, Markion volt az akit az egyházatyák mindenek feletti főellenségnek tartottak... aki azt tanította hogy a törvény el van vetve és az üdvösség csak hiten múlik.

- Hans Kung, The Church

Ezért Markiónt az első Gyülekezet ellenségnek tartotta.

A zsidó-keresztény csoportusolások legközelebbi utódai, a legelső Keresztények Pált a nagy eretneknek, egy főellenségnek tekintették.

- James D. G., The Cambridge Companion to St. Paul

Jakab, Júdás és Péter leveleiket kifejezetten azért írták hogy a "csak hit által való igazulás" páli tanát megsemmisítsék.

Amennyire meglepő mindez, amit most szeretnék elmondani még ennél is meghökkentőbb. Volt egy vallásos csoport, akit az első Keresztények eretneknek minősített, akik az egyház üdvösség és cselekedetek álláspontját vitatták. Ők azt tanították hogy az ember teljesen el van ferdülve. Hogy mi kizárólag kegyelem által üdvözülünk. Hogy a cselekedeteknek nincs köze az üdvözüléshez. És hogy ha egyszer már meg vagyunk mentve akkor az üdvösségünket már nem tudjuk elveszteni.

- Will The Real Heretics Please, Stand Up

Pál tanítása az is hogy az üdvösséget nem lehet elveszteni, ezt a tant Markión büszkén hirdette. Ez nyilván valóan eretnekség, mivel az üdvösséget el lehet veszteni.

"De a jó Isten üdvösséget ad azoknak akik őt csak elismerik, viszont a világ teremtője azt is követeli hogy a törvényt töltsük be"

- Simon Mágus

Simon Mágus is a Páli tanokat hajtogatta.

Markión szerint az Evangéliumok Jézusa (főleg Máté evangéliuma) nem alkalmazható a pogányokra mivel a 12 tanítvány olyan igét hírdetett amiben az Isten Útmutatásának (Törvénynek) be nem tartása az üdvösség elvesztésével jár.

Jahusa pedig pont azt mondta hogy az örök élethez meg kell tartani az Isten Útmutatását:

Egyszer odajött Jahusához egy férfi, és ezt kérdezte: „Mester! Mi az a jó, amit tennem kell, hogy örök életem legyen?”
Válaszul Jahusa megkérdezte tőle: „Miért kérdezed tőlem, hogy mi a jó? Egyedül Isten jó! Ha be akarsz menni az örök életre, kövesd a parancsolatokat!
„Milyen parancsolatokat?” — kérdezte a férfi.
Jahusa így válaszolt: „Ne gyilkolj! Ne kövess el házasságtörést! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan!

Matitjahu 19:16-18

Ezékielnek pedig Jahua Isten azt mondja hogy el lehet veszíteni az örök életet:

Ha pedig az igazságos ember megváltozik, eltér igazságos életmódjától, vétkezik, és a bűnösök módjára utálatos dolgokat követ el, vajon élni fog? Nem, hanem meg kell halnia! Korábbi igazságos tetteit elfelejtem, és bizony meg kell halnia bűnei miatt, amelyeket utóbb elkövetett!

Ezékiel 18:24

-------------------------------------------------------------------------------------------

Még több cikk Isten Útmutatásáról

-------------------------------------------------------------------------------------------

Emlékezzünk arra hogy használjuk az Isten-adta eszünket és logikusan olvassuk a Bibliát és logikusan vizsgáljunk meg mindent. Minden hazugságot és félreértést leplezzünk le és álljunk ki az igazságért!

Ha bármilyen kérdésed van nyugodtan írdd meg a hozzászólás rovatban a cikk alatt!

Nagy Barnabás
Nagy Barnabás

Nagy Barnabás vagyok, Jahua szolgája. Szeretek dalokat írni, énekelni, gitározni és tanítani az hit igazságairól és tévtanítások leleplezéséről. Kedves feleségemmel együtt egy kertvárosi telken élünk ahol csirkéket, kacsákat és libákat tartunk. Van egy szép kis bio kertünk is ahol szántás nélküli módszerrel termesztünk zöldséget.