Isten Útmutatása 12. - Markión Kiiktatja Az "Ószövetségi" És "Zsidó" Elemeket (Páli Reformáció)

2017-05-07
Isten Útmutatása

Markión, és tanítómestere, Pál miatt vetették el a Keresztények Isten Útmutatásának (a törvénynek) a követését, ezzel is kivívva Jahua Isten haragját.

Nézete alapján a héberek Istene egy nyomorúságos világ teremtője, aki nem azonos Jézus irgalmas Atyjával. Ezért elvetette az Ószövetséget, mivel az más Istent jelentett ki, nem a Jézus Krisztus Atyját, s helyére a saját Szentírását tette, amely a Lukács evangéliumának és Pál apostol leveleinek az ő elképzelése szerinti „megtisztított” formájából állt. Célja az volt hogy megreformálja a meghamisított kereszténységet a páli teológia alapján és abból minden ószövetségi illetve zsidó elemet kiiktasson.

Wikipédia

A Keresztények is pont ezt teszik, kimondatlanul is elvetik az úgynevezett "ószövetséget", bár olvassák a Bibliát, annak szinte kizárólag csak az "újszövetségi" részét, és azon belül is különös figyelmet fordítva Pálra. A Zsidóságot, különösen az Isten Útmutatásának követését szinte teljesen elhagyták, hiszen Pál szerint a "törvény" keresztre lett feszítve és ezáltal érvényét vesztette.

Pált a kereszténység klasszikusának tartotta, s ugyanakkor nyilatkozatait és egész világnézetét szembeállította nemcsak a zsidó valláséval, hanem az apostolokéval is, és csak Páléhoz ragaszkodott.

Wikipédia

Pál világnézetét nem volt nehéz szembeállítani az Isten Útmutatását követő Héberekkel, ugyanis a két világkép teljes mértékben különbözik. Pál világképében Jahua, az Apa halott, és helyette, a Fia, Jézus él, aki eltörölte a Mósa Útmutatását (Mózes Törvényét). Ez a Héber gondolatvilágba nem csak hogy nem fér bele, ennek még csak felvetése is halállal járó eretnekség.

Mósa így folytatta: Előfordulhat, hogy próféták, álomlátók támadnak közöttetek, akik mindenféle jeleket és csodákat ígérnek. Még az is lehet, hogy azok a jelek és csodák valóban bekövetkeznek. De ha ezek a próféták vagy álomlátók arra csábítanak, hogy más isteneket kövessetek és szolgáljatok, akiket addig nem ismertetek, akkor semmiképpen se hallgassatok rájuk! Így tesz benneteket próbára Istenünk,  Jahua, hogy kiderüljön, vajon teljes szívvel-lélekkel szeretitek-e őt.
Csak Istenünket, Jahuát kövessétek, csak őt tiszteljétek és féljétek! Az ő parancsait tartsátok meg, az ő szavának engedelmeskedjetek, őt szolgáljátok, és hozzá ragaszkodjatok!
Az ilyen hamis prófétát vagy álomlátót pedig halállal kell büntetni, mert el akart fordítani titeket Istenünk, Jahua iránti hűségtől, és le akart téríteni arról az útról, amelyet Jahua jelölt ki számotokra. Pedig Jahua az, aki kihozott bennünket Egyiptomból, megváltott a szolgaság házából! Ezért az ilyen embereket meg kell ölni, hogy a gonoszt kiirtsátok magatok közül!

5 Mósa 13:1-5

-------------------------------------------------------------------------------------------

Még több cikk Isten Útmutatásáról

-------------------------------------------------------------------------------------------

Emlékezzünk arra hogy használjuk az Isten-adta eszünket és logikusan olvassuk a Bibliát és logikusan vizsgáljunk meg mindent. Minden hazugságot és félreértést leplezzünk le és álljunk ki az igazságért!

Ha bármilyen kérdésed van nyugodtan írdd meg a hozzászólás rovatban a cikk alatt!

Nagy Barnabás
Nagy Barnabás

Nagy Barnabás vagyok, Jahua szolgája. Szeretek dalokat írni, énekelni, gitározni és tanítani az hit igazságairól és tévtanítások leleplezéséről. Kedves feleségemmel együtt egy kertvárosi telken élünk ahol csirkéket, kacsákat és libákat tartunk. Van egy szép kis bio kertünk is ahol szántás nélküli módszerrel termesztünk zöldséget.